Over Ons

De Nederlandse Werkgemeenschap Individual Psychologie

 

In 1946 is de NWIP opgericht, met als belangrijke doelen:

  • Het geven van bekendheid aan de ideeën van Alfred Adler.
  • Een bijdrage te leveren aan verdere ontwikkeling van deze sociale psychologie.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De mens te begrijpen in zijn sociale context.
  • De gelijkwaardigheid van de mens.

Er is dan ook veel aandacht voor:

  • Het begrijpen van gedrag
  • Opvoeding en onderwijs
  • Counseling en therapie
  • Handelen in groepen.

Kernwoorden zijn: levensstijl, de plaats in het gezin, bemoedigen, holisme, doelgerichtheid.

Alfred Adler en Rudolf Dreikurs zijn de grondleggers van deze psychologie.

De NWIP is lid van de internationale vereniging(IAIP).

Een wereldwijde organisatie ICASSI verzorgt  al  57 jaar een zomerschool, toegankelijk voor ieder,

waar gedurende één of twee weken kan worden deelgenomen aan diverse cursussen.

Meer informatie: www.icassi.net

 

Wat kan de NWIP voor u betekenen:

De NWIP brengt drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit.

De NWIP organiseert workshops en lezingen.

De NWIP organiseert open studiebijeenkomsten.

De NWIP organiseert bijeenkomsten/cursussen op maat.

De NWIP organiseert themabijeenkomsten voor ouders (bijv. over: bemoedigen, straffen en belonen).

De NWIP organiseert themabijeenkomsten/cursussen voor schoolteams(begrijpen van gedrag, klassenraad, consequenties toepassen).

De NWIP brengt publicaties onder de aandacht.

 

U kunt de NWIP steunen door donateur (€ 25,00 per jaar) te worden en zo gebruik maken van bovenstaande items.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL37 INGB 0000476400

 

De NWIP kent een bestuur bestaande uit:

Willy Hoekstra (voorzitter)(secretaris/ webmaster)

Theo Joosten (penningmeester)