A

Adler, A. (1937). Levensproblemen. Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Adler, A. (2020). Mensenkennis. Utrecht: Erven J.Bijleveld.

Adler, A. (1933). De Psychologie van het Individueele op school en in het gezin. Utrecht: Erven J. Bijleveld

Adler, A. (2011). De zin van het leven. Hattem: Boeve Boeken.

Ansbacher, H. A. (1982). Alfred Adlers Individual Psychologie. München.

B

Belmans, H. (1976). Adlers Individualpsychologie en haar impact op opvoeding en opvoedkunde. Universiteit Leuven.
Bij de Vaate, J. (2004). Psychologie voor het dagelijkse leven. Amsterdam: SWP.   

Bottome, P.& Landre-Tollenaar, M.J. & Aardweg van den, H.P.(1940). Alfred Adler. Wegbereider ener betere wereld.

Bongers, Marcel. (2016). Wat het leven kan betekenen voor jou. Uitgeverij: Fountain Of Inspiration.

Blumenthal, E. (2012). Op weg naar innerlijke vrijheid. (v. M. Boxtel, Vert.) Hattem: BoeveBoeken.

Blumenthal, E.(2011) In jezelf geloven. Assen: Anode
Bredeé, J. (1934). Alfred Adlers Individualpsychologie. Rotterdam.

D

Dreikurs, R. en Stolz, V. (1998). Kinderen dagen ons uit. Amsterdam: Ooievaar.

Dreikurs, R. en Ronge, P.H.(1948). Hoe voed ik mijn kind op?

Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Dreikurs, R.(1961). Het Huwelijk ,een uitdaging. Utrecht: Erven         J. Bijleveld
Dreikurs, R. Blumenthal, E.,. (1976). Ouders en kinderen: vrienden of vijanden? Amsterdam:  Contact.

Dreikurs-Ferguson, E. (2013). De Theorie van Adler, Inleiding in de individualpsychologie. (T. Joosten, Vert.) Hattem: Boeve Boeken.

H

Hellinga, G. (1979). Het heersende type. De psychologie van Adler en de hedendaagse psychotherapie. Amsterdam: Boom.

Hendriks, Z. &. (1988). Gedragsproblemen op de basisschool. Nijmegen.

Hoekstra, W.(2010). De "Creatieve Kracht", Hoe kinderen hun persoonlijkheid creëren. Broek op Langedijk:Gigaboek.nl
Hoekstra, W. (2013). Help.....alle kinderen doen mee. Broek op Langedijk: Gigaboek.nl

J

Joosten, Th.(2016) Introductie Individualpsychologie. Tien basisbegrippen. Hattem: BoeveBoeken.

Joosten, Th. (2013). De theorie van Adler. Inleiding in de individualpsychologie. Hattem: BoeveBoeken.

 

K

Kishimi,I.& Koga, F. (2013).De moed jezelf te zijn. Tokyo: Diamond.

Künkel,F. (1966)Opvoeding tot persoonlijkheid.

Amsterdam/Antwerpen: Wereld-Bibliotheek

 

L

Landre-Tollenaar, M.J. & Aardweg van den, H.P.(1940). Alfred Adler. Wegbereider ener betere wereld.

Letschert- Grabbe, B. (2008). Dennis de schrik van de school. Assen: Van Gorcum.

M

Miedema, P. (2001). Orde houden met verstand. Leeuwarden: Eduforce.
Miedema, P. (2001). Orde houden zonder tranen. Leeuwarden: Eduforce.
Miedema, P. (sd). (2001).De Klassenvergadering. Leeuwarden: Eduforce.

N

Nelsen, J. Opvoeden met Positive Discipline, (2017) Elsloo: Positive Discipline Nederland
Nelsen, J en Garsia, A. (2015, 2017). Discipline Tool - 52 kaarten om je vaardigheden als opvoeder te vergroten,  Elsloo: Positive Discipline Nederland(sd).

 

O

Orgler, H. & Ronge P.H.(1940) Alfred Adler en zijn werk.

Utrecht: Erven J. Bijleveld

P

Painter, G., Corsini, R.,(1986). Praktisch ouderschap. Het ABC van de opvoeding. Rotterdam: AD Donker.

Painter, G., Corsini, R., (1986).Het ABC van de opvoeding. Donkder, Rotterdam.


Positive Discipline op school en de klas begeleidersgids, uitgegeven door Positive Discipline Nederland 2019


R

Ronge, J. (1952). De Individualpsychologie van Alfred Adler. Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens. Utrecht, Nederland.
Ronge, P. (1948). Hoe voed ik mijn kind op. Utrecht: Bijleveld.
Ronge, P. (1948). Individual-psychologie. Utrecht: Bijleveld.
Ronge, P. (1950). De zin van het leven. Utrecht: Bijleveld.

Ronge, P.H. (1945)Psychische opbouw der persoonlijkheid.

Utrecht: Erven J.Bijleveld. 

S

Schilfgaarde, v. P. (1949). (2020).Mensenkennis. Utrecht: Bijleveld.
Schoenaker, T. (2005). Moed doet goed. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2005). Waar wacht je nog op? Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2010). Loslaten, dan kan het leven doorgaan. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2011). Blijf jezelf en verander je leven. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. (2011). Het leven zelf vorm geven. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. (2012). De Creatieve Partnerschap. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. & Schoenaker ,J. & Platt, J.M.,(2005). Kinderen opvoeden en de vrede in het huis houden. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2009). Succes op school. Kampen: Ten Have.

ARTIKELEN

Anders omgaan met kinderen. Utrecht: APS.

Bron, P. (1991). Kind en basisvorming.

Een Adleriaans experiment in Friesland. (1984, maart 15). NRC.

Feringa, L.  (1983). Groepscounseling voor kinderen. Baarn: PM Reeks.

Geen straf en geen beloning. (1985, maart 15). NRC.

Joosten, T. (1992, Oktober). Didactisch handelen in een pedgogische relatie. Basisschool Mangement.
Joosten, T. (1993, maart). Ieder kind wil erbij horen. Trends nr 5.
Joosten, T. J. (2010). Macht in opvoeding. Year Book .

Omgaan met kinderen. Utrecht: APS. Onderwijs is pas effectief, als het ook affectief is. (1992, april). Uitleg.

Soudijk, S. (1988, januari). Hoe zat het ook alweer met de theorie van Alfred Adler? Psychologie.

Vanpoucke, E. (1986, september). Opvoedend onderwijs naar
individualpsychologische inspiratie.
Watzema, P. (1979/1980). Het omgaan met kinderen. De wereld van het jonge kind.
Wytgaarder school een witte raaf in vernieuwingsland. (1983, juni 10). Leeuwarder Courant