LITERATUURLIJST

 

Dutch Books

English Books

A

Adler, A. (1937). Levensproblemen. Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Adler, A. (1933). De Psychologie van het Individueele op school en in het gezin. Utrecht: Erven J. Bijleveld

Adler, A. (2011). De zin van het leven. Hattem: Boeve Boeken.

Ansbacher, H. A. (1982). Alfred Adlers Individual Psychologie. München.

B

Belmans, H. (1976). Adlers Individualpsychologie en haar impact op opvoeding en opvoedkunde. Universiteit Leuven.
Bij de Vaate, J. (2004). Psychologie voor het dagelijkse leven. Amsterdam: SWP.   

Bottome, P.& Landre-Tollenaar, M.J. & Aardweg van den, H.P.(1940). Alfred Adler. Wegbereider ener betere wereld.

Blumenthal, E. (2012). Op weg naar innerlijke vrijheid. (v. M. Boxtel, Vert.) Hattem: BoeveBoeken.

Blumenthal, E.(2011) In jezelf geloven. Assen: Anode
Bredeé, J. (1934). Alfred Adlers Individualpsychologie. Rotterdam.

D

Dreikurs, R. en Stolz, V. (1998). Kinderen dagen ons uit. Amsterdam: Ooievaar.

Dreikurs, R. en Ronge, P.H.(1948). Hoe voed ik mijn kind op?

Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Dreikurs, R.(1961). Het Huwelijk ,een uitdaging. Utrecht: Erven         J. Bijleveld
Dreikurs, R. Blumenthal, E.,. (1976). Ouders en kinderen: vrienden of vijanden? Amsterdam:  Contact.

Dreikurs-Ferguson, E. (2013). De Theorie van Adler, Inleiding in de individualpsychologie. (T. Joosten, Vert.) Hattem: Boeve Boeken.

H

Hellinga, G. (1979). Het heersende type. De psychologie van Adler en de hedendaagse psychotherapie. Amsterdam: Boom.

Hendriks, Z. &. (1988). Gedragsproblemen op de basisschool. Nijmegen.

Hoekstra, W.(2010). De "Creatieve Kracht", Hoe kinderen hun persoonlijkheid creëren. Broek op Langedijk:Gigaboek.nl
Hoekstra, W. (2013). Help.....alle kinderen doen mee. Broek op Langedijk: Gigaboek.nl

J

Joosten, Th.(2016) Introductie Individualpsychologie. Tien basisbegrippen. Hattem: BoeveBoeken.

Joosten, Th. (2013). De theorie van Adler. Inleiding in de individualpsychologie. Hattem: BoeveBoeken.

 

K

Kishimi,I.& Koga, F. (2013).De moed jezelf te zijn. Tokyo: Diamond.

Künkel,F. (1966)Opvoeding tot persoonlijkheid.

Amsterdam/Antwerpen: Wereld-Bibliotheek

 

L

Landre-Tollenaar, M.J. & Aardweg van den, H.P.(1940). Alfred Adler. Wegbereider ener betere wereld.

Letschert- Grabbe, B. (2008). Dennis de schrik van de school. Assen: Van Gorcum.

M

Miedema, P. (2001). Orde houden met verstand. Leeuwarden: Eduforce.
Miedema, P. (2001). Orde houden zonder tranen. Leeuwarden: Eduforce.
Miedema, P. (sd). (2001).De Klassenvergadering. Leeuwarden: Eduforce.

N

Nelsen, J. Opvoeden met Positive Discipline, (2017) Elsloo: Positive Discipline Nederland
Nelsen, J en Garsia, A. (2015, 2017). Discipline Tool - 52 kaarten om je vaardigheden als opvoeder te vergroten,  Elsloo: Positive Discipline Nederland(sd).

 

O

Orgler, H. & Ronge P.H.(1940) Alfred Adler en zijn werk.

Utrecht: Erven J. Bijleveld

P

Painter, G., Corsini, R.,(1986). Praktisch ouderschap. Het ABC van de opvoeding. Rotterdam: AD Donker.

Painter, G., Corsini, R., (1986).Het ABC van de opvoeding. Donkder, Rotterdam.


Positive Discipline op school en de klas begeleidersgids, uitgegeven door Positive Discipline Nederland 2019


R

Ronge, J. (1952). De Individualpsychologie van Alfred Adler. Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens. Utrecht, Nederland.
Ronge, P. (1948). Hoe voed ik mijn kind op. Utrecht: Bijleveld.
Ronge, P. (1948). Individual-psychologie. Utrecht: Bijleveld.
Ronge, P. (1950). De zin van het leven. Utrecht: Bijleveld.

Ronge, P.H. (1945)Psychische opbouw der persoonlijkheid.

Utrecht: Erven J.Bijleveld. 

S

Schilfgaarde, v. P. (1949). Mensenkennis. Utrecht: Bijleveld.
Schoenaker, T. (2005). Moed doet goed. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2005). Waar wacht je nog op? Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2010). Loslaten, dan kan het leven doorgaan. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2011). Blijf jezelf en verander je leven. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. (2011). Het leven zelf vorm geven. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. (2012). De Creatieve Partnerschap. Hattem: BoeveBoeken.
Schoenaker, T. & Schoenaker ,J. & Platt, J.M.,(2005). Kinderen opvoeden en de vrede in het huis houden. Assen: Anode.
Schoenaker, T. (2009). Succes op school. Kampen: Ten Have.

ARTIKELEN

Anders omgaan met kinderen. Utrecht: APS.

Bron, P. (1991). Kind en basisvorming.

Een Adleriaans experiment in Friesland. (1984, maart 15). NRC.

Feringa, L.  (1983). Groepscounseling voor kinderen. Baarn: PM Reeks.

Geen straf en geen beloning. (1985, maart 15). NRC.

Joosten, T. (1992, Oktober). Didactisch handelen in een pedgogische relatie. Basisschool Mangement.
Joosten, T. (1993, maart). Ieder kind wil erbij horen. Trends nr 5.
Joosten, T. J. (2010). Macht in opvoeding. Year Book .

Omgaan met kinderen. Utrecht: APS. Onderwijs is pas effectief, als het ook affectief is. (1992, april). Uitleg.

Soudijk, S. (1988, januari). Hoe zat het ook alweer met de theorie van Alfred Adler? Psychologie.

Vanpoucke, E. (1986, september). Opvoedend onderwijs naar
individualpsychologische inspiratie.
Watzema, P. (1979/1980). Het omgaan met kinderen. De wereld van het jonge kind.
Wytgaarder school een witte raaf in vernieuwingsland. (1983, juni 10). Leeuwarder Courant

 

 

A

Abramson, Z. (2014) Learning Couples. ASIIP,UK, (2014)

Adler, A. (1998). Social Interest. Oxford: One World publication.

Adler, Alfred.(1958).What life Should Mean To You. New York: G.P. Putnam'sSons

Adler, A. (1933). Social Interest: A challenge to Mankind. London: Faber & Faber

Albert, L. (1989). A teacher's Guide to Cooperative Discipline. Minnesota: AGS.(sd).

Albert, L.(2003)Cooperative Discipline. Minnesota: AGS Publishing.

Ansbacher, H. L. (1981). The Individual Psychology of Alfred Adler. New York.

 

B

Bettner, B.L.& Lew, A. L.(2000).A parent's  guide to understanding and motivating children. Newton Centre: Connexions Press.

Bettner, B.L.& Lew, A. l.(1998)Responsibility in the classroom. Newton Centre: Connexions Press.

Bettner, B.L & Lew, A. (1996). Raising Kids Who Can.

Newton Centre MA: Connexions Press.

Bitter, J.R. &Main,F.O. (2011). Adlerian Family Therapy:an introduction. Journal of Individual Psychology,67(3),175-185.

 

C

Cassel,P.,Corsini, R., (1990). Coping with Teenagers in a Democracy. Toronto

Cechová, D.& Marková, D.(2016). Adlerian Ethics. Croydon: Adlerian Society UK&ASIIP

Christensen, O. C. (1983). Adlerian Family Counseling . Minnesota

Corsini,R.J.,and G. Painter. (1975).The Practical Parent. New York: Harper & Row

D

Dinkmeyer, &. R. Dreikurs, (1963). Encouraging children to learn. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

Dreikurs,R., (1953).Fundamentals of Adlerian Psychology, Chicago

Dreikurs, R.,& Vicky Solz. (1964).Children: The Challenge. New York: Hawthorn Books, Inc.

Dreikurs, R. &. B. Grunwald,and F. Pepper. (1971). Maintaining Sanity in the classroom. New York: Harper&Row,Inc.

Dreikurs, R., & L. Grey.  (1968). A New Approach to Discipline: Logical Consequences. New York:Hawthorn Books, Inc.

Dreikurs, R.  (1968).Psychology in the classroom. New York.
Dreikurs, R. (1971). Social Equality; The Challenge of Today. Chicago: Contempory Books, Inc.

Dreikurs, R.,Gould S.,& Corsini,R.J.(1974).Family Council. Chicago, Hinery Regnery Company
Dreikurs, R. (1974). Child guidance and education. Chicago: Alfred Adler Institute.

Dreikurs, R. (1995). Happy Children. Melbourne.

Dreikurs, S.E.(1986). Cows can be purple. Chicago:Adler School of Professional Psychology

F

Forer,Lucille. (1976).The Birth Order Factor. New York: McKay

L

Lansky,V. (1988).101 Ways toTell Your Child "I Love You." Chicago, New York. Contempory Books

Lew, A. &. (2000). A Parent's Guide to Understanding and motivating Children.Newton Centre: Connexions Press.
Lew, A. &. (2008). Responsibility in the Classroom. Newton Centre: Connexions Press.

Liebermann, A& Miller, L. (2004). Teacher leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

M

Mosak, H.H.& Maniacci, M.P. (2006). Early Recollections: interpretative Method and Application. Abingdon, Oxon,UK: Routledge

N

Nelsen, J. (1993). Positive discipline in the classroom. Rocklin.

O

Oberst, U.E.& Stewart, A.E. (2003). Adlerian Psychotherapy: An Advanced Approach to Individual Psychology. Lodon: Routledge

P

Platt, J.M. (1989)Life in the Family Zoo. Sacramento: Publishing Division.

Pratt, A. &. (sd). How Corsini four R schools work . Columbus.
Pratt, A. (1986). Questions and answers about Corsini four R schools . Columbus.

 

R

Rasmussen, P.R. (2010). The quest to feel good. New York: Taylor & Francis group.

Rasmussen, P.R. (2005). Personality Guided Cognitive Behavioral Therapy. American Psychological Association

S

Schäfer, A. (2009). Honey, I wrecked the kids. Ontario: John Wiley & Sons Canada ,Ltd.
Schäfer, A. (2011). Ain't misbehavin'. Ontario: John Wiley &Sons Canada, Ltd.

Schulman, B. (1973). Contributions to Individual psychology. Chicago.

Schulman, B.H. & Mosak, H.H.(1988).Manual for Life Style Assessment.Bristol PA: Accelerated Developement.

Sperry, L.& Sperry, J.(2012). Case Conceptualization. Mastering this Competency with Ease and Confidence. New York: Taylor & Francis.

 

T

Terner, P. (1978). The courage to be imperfect. New York.

W

Walton, F.X. (2008). How to Understand Children and Adolescents.

Walton, F.X.(1980). Winning Teenagers over in home and school. Columbia: Adlerian Child Care Books.

Walton, F.X.& Powers, R.L. (1974). Winning Children over. Columbia: Adlerian Child Care Books.

Walton-McCawley, C.(1997).Establishing a Preschool program for Children age three. An Adlerian approach.

Columbia: Adlerian Child Care Books.

Walton-McCawley, C.(1997).Establishing a Kindergarten Program for children Age four. An Adlerian approach. Columbia: Adlerian Child Care Books.

Walton-McCawley, C.(1997).Establishing a Kindergarten Program for children Age five. An Adlerian approach. Columbia: Adlerian Child Care Books.

Walton-McCawley, C.(1997).Establishing an afterschool Program for children ages 6-11 .An Adlerian approch. Columbia: Adlerian Child Care Books.

Watts, R.E.(2015). Adler's Individual Psychology; The Original Positive Psychology.

Z

Zirpoli, T.J.(2012).Behavior Management. New Jersey: Pearson.

 

German Books

 

A

Adler, A. (1973). Individualpsychologie in der Schule. Franfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Adler, A. (1976). Kindererziehung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Adler,A.(1933). Sinn des Lebens.Göttingen:Vandenhoeck& Ruprecht.

Ansbacher, H.L. en Ansbacher, R.R. (1975) Alfred Adlers Individualpsychologie. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag

B

Bettner, B.L. (2012).Die "schöpferische Kraft". Wie Kinder ihre Persönlichkeit erschaffen. Darmstadt: Reyhani Druck& Verlag

Bleideck, U. (1985). Individualpsychologie, Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen. Berlin.

D

Dinkmeyer, D. D. (1973). Ermutigung als Lernhilfe. Stuttgart: Klett Verlag.

Dreikurs, R. (1967). Psychologie im Klassenzimmer. (E. Blumenthal, Vert.) Stuttgart:Klett Verlag.

Dreikurs, R.(2002). Ermutingung an jedem Tag zuvrescichtfür Eltern und Kinder. Freiburg-Basel-Wien: Herder

Dreikurs, R. (1981). Grundbegriffe der Individualpsychologie. Stuttgart: Klett Verlag.
Dreikurs, R. (1990). Selbstbewusst. Soziale Gleichwertigkeit: Der Forderung unserer Zeit  Horizonte Verlag.

Dreikurs, R. G. (1987). Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme. Weinheim und Basel.

E

Echle, E., (2010)Der Klassenrat-Lernort zur Sprachförderung und des sozialen Lebens,Alsdorf.

H

Hoekstra, W.(2020).Auf die Plätze fertig,los...alle Kinder machen mit! Gigaboek.nl;Amazon.de

P

Powers., W. (1984). Vertrauen und Verantwortung zwischen Kindern und Erwachsenen. München: Basel.

R

Rüedi, J.(2007).(Ed) Alfred Adler: Menschenkenntnis. Göttingen:Vandenhoeck&Ruprecht.