In 2021 bestaat de NWIP 75 jaar. Op deze pagina geven we de lezer een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de NWIP.

Ook in de Nieuwsbrieven zullen we aandacht schenken aan deze 75 jarige periode.

Veel kijk en Leesplezier.


Deze twee dia voorstellingen zijn gemaakt in mei 1987 bij het 50 jarig bestaan van de NWIP.
Hieronder enkele documenten van Hein Arendsen die hij met Alfred Adler had.